Các ứng dụng trên Apple Watch

Các ứng dụng trên Apple Watch

Các ứng dụng trên Apple Watch

Mỗi Apple Watch đi kèm với một bộ sưu tập các ứng dụng hữu ích từ chính Apple. Các ứng dụng bao gồm:

Biểu tượng ứng dụng

Tên ứng dụng

Để biết thêm thông tin

Biểu tượng Hoạt động

Hoạt động

Xem Theo dõi hoạt động hàng ngày với Apple Watch.

Biểu tượng Báo thức

Báo thức

Xem Thêm báo thức trên Apple Watch.

Biểu tượng App Store

App Store

Xem Tải ứng dụng từ App Store.

Biểu tượng Sách nói

Sách nói

Xem Thêm sách nói vào Apple Watch.

Biểu tượng Hô hấp

Hô hấp

Xem Sử dụng Apple Watch để hô hấp một cách chú tâm.

Biểu tượng Máy tính

Máy tính

Xem Sử dụng Máy tính trên Apple Watch.

Biểu tượng Lịch

Lịch

Xem Kiểm tra và cập nhật lịch của bạn trên Apple Watch.

Biểu tượng Camera

Camera

Xem Sử dụng Camera và hẹn giờ trên Apple Watch.

Biểu tượng La bàn

La bàn (chỉ Apple Watch Series 5)

Xem Sử dụng La bàn trên Apple Watch.

Biểu tượng Theo dõi chu kỳ

Theo dõi chu kỳ

Xem Sử dụng Theo dõi chu kỳ trên Apple Watch.

Biểu tượng ECG

ECG (không khả dụng tại tất cả các vùng, chỉ Apple Watch Series 4 trở lên)

Xem Ghi điện tâm đồ (ECG) bằng Apple Watch.

Biểu tượng Tìm người

Tìm người

Xem Xem vị trí của một người bạn bằng Apple Watch.

Biểu tượng Nhịp tim

Nhịp tim

Xem Kiểm tra nhịp tim của bạn trên Apple Watch.

Biểu tượng Nhà

Nhà

Xem Điều khiển nhà của bạn bằng Apple Watch.

Biểu tượng Mail

Mail

Xem Viết và trả lời thư trên Apple Watch và Đọc thư trên Apple Watch.

Biểu tượng Bản đồ

Bản đồ

Xem Tìm địa điểm và khám phá với Apple Watch.

Biểu tượng Tin nhắn

Tin nhắn

Xem Đọc tin nhắn trên Apple Watch.

Biểu tượng Nhạc

Nhạc

Xem Thêm nhạc vào Apple Watch.

Biểu tượng News

News (không có sẵn tại tất cả các vùng)

Xem Đọc tin tức trên Apple Watch.

Biểu tượng Tiếng ồn

Tiếng ồn (Chỉ có trên Apple Watch Series 4 trở lên)

Xem Đo mức tiếng ồn bằng Apple Watch.

Biểu tượng Đang phát

Đang phát

Xem Sử dụng Đang phát trên Apple Watch.

Biểu tượng Điện thoại

Điện thoại

Xem Thực hiện cuộc gọi điện thoại trên Apple Watch và Trả lời cuộc gọi điện thoại trên Apple Watch.

Biểu tượng Ảnh

Ảnh

Xem Xem ảnh trên Apple Watch.

Biểu tượng Podcast

Podcast

Xem Thêm podcast vào Apple Watch.

Biểu tượng Radio

Radio

Xem Nghe radio trên Apple Watch.

Biểu tượng Lời nhắc

Lời nhắc

Xem Đặt và phản hồi lời nhắc trên Apple Watch.

Biểu tượng ĐK từ xa

ĐK từ xa

Xem Điều khiển Apple TV bằng Apple Watch.

Biểu tượng Cài đặt

Cài đặt

Tìm biểu tượng này để tham khảo đến cài đặt liên quan trong suốt bản hướng dẫn này.

Biểu tượng Chứng khoán

Chứng khoán

Xem Theo dõi chứng khoán trên Apple Watch.

Biểu tượng Bấm giờ

Bấm giờ

Xem Bấm giờ sự kiện bằng đồng hồ bấm giờ trên Apple Watch.

Biểu tượng Hẹn giờ

Hẹn giờ

Xem Đặt hẹn giờ trên Apple Watch.

Biểu tượng Ghi âm

Ghi âm

Xem Ghi và phát bản ghi âm trên Apple Watch.

Biểu tượng Bộ đàm

Bộ đàm (không có sẵn tại tất cả các vùng)

Xem Sử dụng Bộ đàm trên Apple Watch.

Biểu tượng Wallet

Wallet

Xem Thêm và sử dụng thẻ trong Wallet trên Apple Watch và Apple Pay trên Apple Watch.

Biểu tượng Thời tiết

Thời tiết

Xem Kiểm tra thời tiết trên Apple Watch.

Biểu tượng Bài tập

Bài tập

Xem Luyện tập với Apple Watch.

Biểu tượng Giờ quốc tế

Giờ quốc tế

Xem Sử dụng Giờ quốc tế trên Apple Watch.

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.