FAQ - cho thuê iPhone

Khi tìm thuê iPhone, khách hàng thường đặt ra các câu hỏi, và Thuê Nhanh có tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời tại đây. Mọi câu hỏi phát sinh chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời 

  1. Vì sao khách hàng nên thuê iPhone?
  2. Tại sao tiền cọc cao thế?