Khách hàng cá nhân

Thuê Nhanh - Quick Rental ra đời đầu tiên là để phục vụ khách hàng cá nhân, những người có nhu cầu trải nghiệm các sản phẩm mới liên tục. Mỗi năm các hãng công nghệ tung ra vô vàn sản phẩm mới, năm sau tốt hơn năm trước.