Cho thuê Điện Thoại

-13%
 Cho thuê điện thoại Microsoft Surface Duo 256GB Cho thuê điện thoại Microsoft Surface Duo 256GB
350,000₫ 400,000₫
-14%
 Cho thuê điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Cho thuê điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
300,000₫ 350,000₫
-40%
 Cho thuê iPhone 11 Pro Cho thuê iPhone 11 Pro
300,000₫ 500,000₫

Cho thuê iPhone 11 Pro

300,000₫ 500,000₫

-43%
 Cho thuê iPhone 11 Pro Max Cho thuê iPhone 11 Pro Max
400,000₫ 700,000₫

Cho thuê iPhone 11 Pro Max

400,000₫ 700,000₫

-29%
 Cho thuê iPhone 12 Pro Cho thuê iPhone 12 Pro
500,000₫ 700,000₫

Cho thuê iPhone 12 Pro

500,000₫ 700,000₫

-14%
 Cho thuê iPhone 12 Pro Max Cho thuê iPhone 12 Pro Max
600,000₫ 700,000₫

Cho thuê iPhone 12 Pro Max

600,000₫ 700,000₫

-17%
 Cho thuê iPhone 8 Plus Cho thuê iPhone 8 Plus
250,000₫ 300,000₫

Cho thuê iPhone 8 Plus

250,000₫ 300,000₫

 Cho thuê iPhone XS Cho thuê iPhone XS
250,000₫
 Cho thuê iPhone XS Max Cho thuê iPhone XS Max
250,000₫
-17%
 Cho thuê Samsung Galaxy Note10 Plus Cho thuê Samsung Galaxy Note10 Plus
300,000₫ 0₫
-17%
 Cho thuê Samsung Galaxy S20 Ultra Cho thuê Samsung Galaxy S20 Ultra
300,000₫ 0₫