Tin tức

Hướng dẫn kết nối tay PlayStation 4

Để cùng chơi với gia đình, bạn bè, bạn có thể kết nổi tối đa 4 tay DualShock vào 1 máy PlayStation 4. Cách làm...

Cách chuyển vùng tài khoản Nintendo

Bước 1: Vào website tài khoản của Nintendo tại đây.Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.Bước 3: Ở mục User Info, Profile, chọn...

Gói games #2: PlayStation Now

Gói games số 1 của Thuê Nhanh để khách hàng lựa chọn còn có tên là PlayStation Now là dịch vụ chính hãng của Sony, với...

Gói games #1: PlayStation Plus Collection

Gói games số 1 của Thuê Nhanh hay còn có tên là PlayStation Plus Collection bao gồm các games sau, khách hàng không phải trả thêm...