Cho thuê Mac Mini

Bộ lọc
Thương hiệu:
Giá sản phẩm:
Màu sắc:
Dung lượng:
Xóa hết
-5%
 Cho thuê Mac Mini M1 8GB RAM  Cho thuê Mac Mini M1 8GB RAM
300,000₫ 315,000₫

Cho thuê Mac Mini M1 8GB RAM

300,000₫ 315,000₫

-5%
 Cho thuê Mac Mini M2 8GB RAM  Cho thuê Mac Mini M2 8GB RAM
400,000₫ 420,000₫

Cho thuê Mac Mini M2 8GB RAM

400,000₫ 420,000₫

-5%
 Cho thuê Mac Mini M1 16GB RAM  Cho thuê Mac Mini M1 16GB RAM
500,000₫ 525,000₫

Cho thuê Mac Mini M1 16GB RAM

500,000₫ 525,000₫

-5%
 Cho thuê Mac Mini M2 16GB RAM  Cho thuê Mac Mini M2 16GB RAM
600,000₫ 630,000₫

Cho thuê Mac Mini M2 16GB RAM

600,000₫ 630,000₫

-5%
 Cho thuê Mac Mini M2 24GB RAM  Cho thuê Mac Mini M2 24GB RAM
700,000₫ 735,000₫

Cho thuê Mac Mini M2 24GB RAM

700,000₫ 735,000₫

-5%
 Cho thuê Mac Mini M2 Pro 16GB RAM  Cho thuê Mac Mini M2 Pro 16GB RAM
800,000₫ 840,000₫
-5%
 Cho thuê Mac Mini M2 Pro 32GB RAM  Cho thuê Mac Mini M2 Pro 32GB RAM
900,000₫ 945,000₫