Cho thuê Thiết Bị Thực Tế Ảo VR

Bộ lọc
Thương hiệu:
Giá sản phẩm:
Màu sắc:
Dung lượng:
Xóa hết
-5%
 Cho thuê kính thực tế ảo Apple Vision Pro  Cho thuê kính thực tế ảo Apple Vision Pro
2,000,000₫ 2,100,000₫
-5%
 Cho thuê kính thực tế ảo PICO 4  Cho thuê kính thực tế ảo PICO 4
400,000₫ 420,000₫
-5%
 Cho thuê kính thực tế ảo Meta Quest 2  Cho thuê kính thực tế ảo Meta Quest 2
400,000₫ 420,000₫
-5%
 Cho thuê kính thực tế ảo Meta Quest 3  Cho thuê kính thực tế ảo Meta Quest 3
600,000₫ 630,000₫
-5%
 Cho thuê kính thực tế ảo Meta Quest Pro  Cho thuê kính thực tế ảo Meta Quest Pro
1,000,000₫ 1,050,000₫
-5%
 Cho thuê kính thực tế ảo Microsoft HoloLens 2  Cho thuê kính thực tế ảo Microsoft HoloLens 2
2,000,000₫ 2,100,000₫
-5%
 Cho thuê kính thực tế ảo XREAL AIR  Cho thuê kính thực tế ảo XREAL AIR
400,000₫ 420,000₫
-5%
 Cho thuê kính thực tế ảo Sony PlayStation VR2  Cho thuê kính thực tế ảo Sony PlayStation VR2
600,000₫ 630,000₫
-2%
 Cho thuê cảm biến Kinect V2 Cho Máy Tính  Cho thuê cảm biến Kinect V2 Cho Máy Tính
300,000₫ 305,000₫
-5%
 Cho thuê bộ Ghế Giả Lập Lái Xe ( Thực Tế Ảo VR )  Cho thuê bộ Ghế Giả Lập Lái Xe ( Thực Tế Ảo VR )
2,500,000₫ 2,625,000₫