Đặt cọc (Deposit) - hiểu sao cho đúng?

" Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi  bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi  bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung  tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng" 

Đặt cọc với Thuê Nhanh là bạn đặt 1 tài sản có giá trị tương đương, có thể ít hơn, hoặc nhiều hơn so với sản phẩm bạn đi thuê. Khoản đặt cọc này nhằm đảm bảo việc bạn sẽ trả lại sản phẩm cho Thuê Nhanh - Quick Rental sau khi hết hạn thuê. 

Tài sản đặt cọc của bạn sẽ được Thuê Nhanh gìn giữ cẩn thận và bàn giao lại khi hợp đồng hoàn thành

Các tài sản đặt cọc được chấp nhận

  • Giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực
  • Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Các tài sản có giá trị: máy ảnh - máy quay - máy tính tuỳ theo thoả thuận
  • Các tài sản có giá trị như xe máy phải có giấy tờ xe hợp lệ đi kèm

Hoàn trả cọc 100%

  • Khi hợp đồng hoàn tất, bên thuê trả lại sản phẩm nguyên vẹn và được Thuê Nhanh - Quick Rental chấp nhận, chúng tôi sẽ hoàn cọc 100%. Mọi tài sản sẽ được hoản trả nguyên trạng, nguyên niêm phong
Hoàn cọc một phần
  • Khi hợp đồng hoàn tất, bên thuê trả lại sản phẩm không nguyên vẹn, hư hại. Thuê Nhanh - Quick Rental sẽ sử dụng khoản đặt cọc để khắc phục hư hại và hoàn trả phần giá trị còn lại.
Không hoàn cọc
  • Khi hợp đồng hết hạn nhưng bên thuê từ chối trả lại hàng hoá đã thuê, hoặc trả lại hàng hoá hư hỏng mà không khắc phục, Thuê Nhanh - Quick Rental có quyền sử dụng khoản đặt cọc để khắc phục
  •