Cho thuê máy ảnh Full-Frame

-14%
 Cho thuê máy ảnh Sony Alpha 1 (Body Only)  Cho thuê máy ảnh Sony Alpha 1 (Body Only)
3,000,000₫ 3,500,000₫
-14%
 Cho thuê máy ảnh Sony Alpha A7 III (Body Only)  Cho thuê máy ảnh Sony Alpha A7 III (Body Only)
600,000₫ 0₫
-14%
 Cho thuê máy ảnh Sony Alpha A7R III (Body Only)  Cho thuê máy ảnh Sony Alpha A7R III (Body Only)
700,000₫ 0₫
-14%
 Cho thuê máy ảnh Sony Alpha a7R IV (Body Only)  Cho thuê máy ảnh Sony Alpha a7R IV (Body Only)
1,500,000₫ 1,750,000₫
-20%
 Cho thuê máy ảnh Sony Alpha A9 II (Body Only)  Cho thuê máy ảnh Sony Alpha A9 II (Body Only)
2,000,000₫ 2,500,000₫
-67%
 Cho thuê ZOMEI Carbon Fiber Tripod  Cho thuê ZOMEI Carbon Fiber Tripod
100,000₫ 300,000₫