Khách hàng cá nhân

Mục tiêu của Thuê Nhanh - Quick Rental là giúp cho khách hàng có được trải nghiệm, được sử dụng những mặt hàng công nghệ cao cấp, mới nhất, những thứ mà bạn cần, mà không cần phải chi ra một khoản tiền lớn để mua.