Games miễn phí tháng 10 từ PlayStation Plus: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, Mortal Kombat X

Games miễn phí tháng 10 từ PlayStation Plus: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, Mortal Kombat X

Mỗi tháng 1 lần gói PlayStation Plus sẽ gửi tặng các bạn games mới, và gói games của tháng này là

Hell Let Loose | PS5

PlayStation Plus games for October: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, Mortal Kombat X

PGA Tour 2K21 | PS4 

PlayStation Plus games for October: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, Mortal Kombat X

Mortal Kombat X | PS4 

PlayStation Plus games for October: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, Mortal Kombat X

 

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.